Институт истории им. Ш.Марджани
Академии наук Республики Татарстан
book

Татар педагогик фикере антологиясе [Антология татарской педагогической мысли]

Автор: Редколлегия: Ф.М. Солтанов (баш мөхәррир), М.М. Гибатдинов, Л.Р. Мортазина. Рецензентлары: педагогика фәннәре докторы, профессор Я.И. Ханбиков; педагогика фәннәре докторы, профессор В.Г. Гайфуллин
Казан: Татар. кит. нәшр., 2014
Страниц: 407
Формат: 84х108 1/16
Цена: 300.0 р.

Антологиянең 1 томы борынгы төрки чордан алып Болгар, Алтын Урда, Казан ханлыгы чорларындагы, XVIII–XIX гасырлар, XX гасырның 20 нче елларындагы татар педагогик фикере үсешенең үзенчәлекләрен яктырта. Китапта күренекле педагоглар һәм методистлар хезмәтләреннән алынган текстлар урын ала, авторлар турында кыскача биографик мәгълүмат бирелә.
book