Институт истории им. Ш.Марджани
Академии наук Республики Татарстан
book

Арча районы эпиграфик истәлекләре

Автор: Гайнетдинов А.М.
Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2016
Страниц: 456
Формат: 60х84 1/8; 16 c. цв.вкл.
Цена: 600.0 р.

Китапта Татарстан Республикасы Арча районы территориясендә хәзерге көнгә хәтле сакланып калган гарәп язулы татар эпиграфик истәлекләренең текстлары, аларның хәзерге телгә күчермәләре китерелгән. Урта гасырлардан алып 1939 елга хәтле куелган гарәп язулы 1300 гә якын кабер ташы исәпкә алынды. Шулай ук кайбер кабер ияләре хакында кыскача мәгълүмат бирелде һәм фәнгә билгеле булган шәҗәрәләре күрсәтелде.
book