%div %img{ src: "https://mc.yandex.ru/watch/47307528", style:"position:absolute; left:-9999px;", alt:""}
Институт истории им. Ш.Марджани
Академии наук Республики Татарстан
book
Читать
Скачать
Төз. А.М. Гайнетдинов
Риза казый фәтваләре
Казан: ТР ФА Ш. Мəрҗани исемендəге Тарих институты
2019
Китапта күренекле татар галиме Ризаэтдин Фәхретдиннең дини сорауларга биргән җапаплары китерелде. Алар 1908–1917 елларда чыккан «Шура» журналыннан сайлап алынды. Әлеге сораулар хәзерге көндә дә актуальлекләрен югалтмаганнар. Хезмәт дини мирасыбыз һәм милли тарихыбыз белән кызыксынучы киң катлам укучыларга тәкъдим ителә.