%div %img{ src: "https://mc.yandex.ru/watch/47307528", style:"position:absolute; left:-9999px;", alt:""}
Институт истории им. Ш.Марджани
Академии наук Республики Татарстан
01e785bb1987950dd0c77c81ef8f73caaa12c95e
Галимҗан Барудиның “Хатирә дәфтәре: 1920 елның октябреннән алып 1921 елның ноябренә кадәр” дип аталган көндәлек дәфтәре дөнья күрде
11.01.2019

Галимҗан Барудиның “Хатирә дәфтәре: 1920 елның октябреннән алып 1921 елның ноябренә кадәр” дип аталган көндәлек дәфтәре дөнья күрде.

Анда төрле тарихи вакыйгалар тасвирланган, галимнең кызыклы карашлары, кыйммәтле фикерләре, акыллы киңәшләре, милләт һәм дин өчен борчылулары чагылыш тапкан. 

Әлеге хезмәт (Баруди Г. Хатирә дәфтәре: 1920 елның октябреннән алып 1921 елның ноябренә кадәр / Басмага әзерләүче А.Гайнетдинов, Р.Хәбибуллин. – Казан: ТР ФА Ш. Мәрҗани исемендәге Тарих институты, 2018. – 272 б.) татар халкы тарихы, дини мирасы белән кызыксынучы укучыларга тәкъдим ителә.